Muuta tarpeellista

Partiotoimisto ottaa vastaan vain sähköisiä kulukorvaushakemuksia. Kulukorvaushakemus tulee tehdä sähköisesti kuukauden kuluessa tapahtumasta/kuitin päivämäärästä. Kulukorvaukset tehdään käyttäen kululasku.fi-palvelua

Kuitit voi skannata tai niistä voi ottaa puhelimella kuvan (kuitin tietojen tulee näkyä selvästi) ja liittää tämän jälkeen järjestelmään.