Osallistujalle

Tältä sivulta löydät kaikki leirin osallistujille suunnatut tärkeät infot!

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen leirille on nyt avoinna! Ilmoittautumisaika on 22.2.-27.3.2024.

Infoa ilmoittautumiseen liittyen

Nuotta 24 -leirille ilmoittaudutaan partiorekisteri Kuksassa ja osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Ainoastaan Kuksan kautta tulleet ja ilmoittautumisen yhteydessä maksetut ilmoittautumiset huomioidaan, poikkeuksena stipendinhakijat (katso kohta stipendit). Ilmoittautuminen on sitova välittömästi osallistumismaksun maksamisen jälkeen.  

Päiväleirimaksu oikeuttaa 24 tunnin osallistumiseen sisältäen ruokailut tulopäivän lounaasta lähtöpäivän aamiaiseen ja leiriohjelman.  

Alle 18-vuotiaan osallistujan ilmoittautumisen tekee tämän huoltaja omilla huoltajatunnuksillaan. Huoltajatunnusten luomiseen liittyvissä kysymyksissä partiolainen tai tämän huoltaja voi olla yhteydessä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan. 

Kulkeminen leirille

Leiriorganisaatio järjestää yhteisen bussikuljetuksen leirin alkamis- ja päättymispäivinä. Bussikuljetukset lähtevät kolmesta eri paikasta eri puolilta Tamperetta. Tarkempi bussikuljetusten aikataulu ja lähtöpaikat tarkentuvat kevään aikana.  

Leirille on mahdollista saapua myös omalla autolla. Auton pysäköinti leirin ajaksi leirin parkkialueelle maksaa 15€, joka maksetaan leiritoimistoon.  

Majoittuminen leirillä

Leirillä majoitutaan teltoissa noin 100 hengen kokoisessa leirilippukunnassa, jonka muodostavat oman lippukunnan tutut partiolaiset, mahdollisesti yhdessä jonkin toisen lippukunnan kanssa.  

Saavutettavuus

Henkilökohtainen avustaja 

Nuotta 24 -leirille on mahdollista osallistua henkilökohtaisen avustajan kanssa. Avustajan osallistuminen leirille avustettavan henkilön kanssa on maksutonta. Avustettava henkilö lisää avustajan tiedot ilmoittautumisessa. Avustajan tiedot voi vahtaa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tarvittaessa. 

Esteetön kulku 

Tapahtuma järjestetään avoimella ja melko tasaisella leirialueella. Peruspalveluihin, esimerkiksi ruokailuun, päälavalle, kahvilaan, ensiapupisteelle, suihkuun ja wc:hen pääsee leveää polkua tai hiekkatietä, ja ne sijaitsevat tasaisella maalla. Osa tapahtuman aktiviteeteista on järjestetty metsämaastossa, johon ei välttämättä kulje polkua. 

Terveyssähkö 

Tapahtumaan järjestetään tarpeen mukaan terveyssähkö tietyille majoitusalueille. Tarve tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.  

Saavutettavuustakuu

Saavutettavuustakuu on voimassa 30.5.2024 asti.

Saavutettavuustakuu oikeuttaa leiriosallistumisen perumiseen tilanteessa, jossa leiriläisellä on saavutettavuuteen liittyvä tarve, jota Nuotan leiriorganisaation ei yrityksistä huolimatta pysty täyttämään. Saavutettavuustakuun soveltaminen edellyttää aina, että osallistuja on kirjallisesti yhteydessä Nuotan leiriorganisaatioon osoitteessa pete.nieminen@partio.fi ja ilmoittaa saavutettavuustarpeen. 

Saavutettavuustakuu on lisäksi voimassa tilanteessa, jossa leiriläinen tarvitsee leirille avustajan, mutta avustajan saaminen leirille ei olekaan mahdollista. Saavutettavuustakuun käyttöön vaaditaan aina lääkärin tai vastaava todistus leiriläisen erityistarpeesta. Saavutettavuustakuun tapauksessa osallistumismaksu palautetaan osallistujalle.

Leirin ohjelma

Leirillä on monipuolista partio-ohjelmaa kaikille eri ikäisille partiolaisille. Pitkän leirin ohjelman rungon muodostavat neljä erilaista ohjelmalaaksoa, joiden ohjelmien parissa vietetään jokaisessa yksi leiripäivä. Näiden lisäksi suurleiriin kuuluvat koko leirin yhteisohjelmat luovat unohtumatonta tunnelmaa ja leirihenkeä. Myös vanhimmille ikäkausille on tiedossa erityistä omaa ohjelmaa leirin pesteissä toimimisen lisäksi.  

Perheleiri

Nuotta 24 -leirille on mahdollista osallistua myös yhdessä perheen pienimpien kanssa. Tällöin majoitutaan perheleirissä, joka sijaitsee hiukan rauhallisemmassa nurkassa leirialueella.  

Perheleirin osallistujien hinnat: 

  • 0-3 -vuotiaat ilmaiseksi 
  • 4-6 -vuotiaat pitkä Nuotta 24 -leiri 90€ 
  • 4-6 -vuotiaat lyhyt Nuotta 24 -leiri 40€ 

Perheleiriläisille on tarjolla omaa ohjelmaa, sekä soveltuvin osin on mahdollista oman vanhemman kanssa osallistua myös leirin muuhun ohjelmaan. Perheleirissä lapset ovat omien vanhempiensa ja muiden perheleiriin majoittuvien valvovien silmien alla. Joiltain suurleireiltä tuttua ”päiväkotia” ei leiriorganisaation puolesta järjestetä.  

Työ-, varusmies- ja siviilipalvelusturva

Leirillämme on voimassa työ-, varusmies- ja siviilipalvelusturva 30.5.2024 saakka. Tämä turva mahdollistaa leiriosallistumisen peruuttamisen tai osallistumisajan lyhentämisen niille, joiden työ- tai palvelusvelvollisuus sattuu leirin ajankohtaan eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua leirille. Turva koskee leirille hakeneen henkilön lisäksi hänen perheleiri-ikäisiä lapsiaan. Osallistumisen peruuttamiseksi tarvitaan vapaamuotoinen todistus työnantajalta, puolustusvoimilta tai siviilipalveluskeskukselta. 

Kun osallistuminen perutaan tai osallistumisaikaa lyhennetään työ-, varusmies- ja siviilipalvelusturvan tapauksessa, osallistujalle palautetaan joko leirimaksu kokonaan tai alkuperäisen ja uuden leirimaksun erotus.

Stipendihaku

S

Suomen Partiolaisten jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten on mahdollista hakea stipendiä leiriosallistumisensa tueksi. Stipendit haetaan kuksassa ilmoittautumisen yhteydessä 22.2.2024-27.3.2024 Tämän ajankohdan jälkeen stipendiä ei voi enää hakea. 

Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia. Osallistuja antaa suostumuksen tietojen luovutukseen stipendihakemusten käsittelijöille hakemuksen yhteydessä. Stipenditoimiryhmä koostuu partiotoimihenkilöistä. Stipendit myönnetään hakemukseen kirjattujen tietojen perusteella, liitteitä ei tarvita.  

Myönnettävät stipendit ovat suuruudeltaan puolet leirimaksuista eli 

  • Sudenpennuille 35 € 
  • Seikkailijoille ja sitä vanhemmille 85 € 

Stipendipäätökseen vaikuttaa kotitalouden henkilöiden määrä, tulot, fyysiset vammat, sairaudet ja taloudellinen tilanne. Näiden lisäksi myös muut syyt ja kotitaloudesta leirille osallistuvien määrä vaikuttavat stipendipäätökseen.  

Stipendipäätöksestä ilmoitetaan suoraan osallistujalle 30.4.2024 mennessä. Stipendiä hakeva ei maksa osallistumismaksua ilmoittautumisen yhteydessä, vaan leiriläiselle maksettavaksi jäävä osuus laskutetaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ja maksuaika on 14 päivää.  

Kielteisen stipendipäätöksen saaneet voivat halutessaan peruuttaa osallistumisensa maksutta kahden viikon sisällä päätöksen saatuaan kirjallisesti osoitteeseen nuotta@partio.fi. Koska stipendi ei kata koko osallistumismaksua, puolikas leirimaksu laskutetaan osallistujalta.   

Mikäli Tampereen Partiolaisten myöntämä 50 % stipendi ei riitä mahdollistamaan leiriläisen osallistumista, otathan yhteyttä oman lippukuntasi Nuotta 24- yhteyshenkilöön ja kysy lisätietoja. Usein myös lippukunnilla on mahdollisuus tukea leirille osallistumista.  

Toivomme koko leiriorganisaation puolesta, että kaikki halukkaat pääsisivät osallistumaan Nuotta’24 leirille.  

Stipendikassa 

Juuri sinä voit olla mukana mahdollistamassa leirielämystä jollekin. Ilmoittautumisen yhteydessä voit maksaa 20 €, 50 € tai 70 € stipendikassaa varten. Stipendien avulla pyrimme mahdollistamaan sen, että kaikki halukkaat pystyisivät osallistumaan leirille.  

Osallistumisen siirto

Leiriosallistumisen siirto toiselle leiriosallistujalle on mahdollista 30.5.2024 asti. 

Leiriosallistumisen siirtäjä on itse vastuussa korvaavan osallistujan hankkimisesta ja osallistumismaksun suorittamisesta uuden osallistujan kanssa haluamallaan tavalla. Tampereen Partiolaiset ry ei laskuta uutta osallistujaa tai hyvitä maksua alkuperäiselle osallistujalle. Leiriosallistumisen voi siirtää ainoastaan samaa aikaväliä koskevalle ja saman maksuluokan ilmoittautumiselle. 

Kaikki osallistujamuutokset jo tehtyihin ilmoittautumisiin ilmoitetaan osoitteeseen nuotta@partio.fi 30.5.2024 mennessä.

Sairastuminen

Sairastumis- tai tapaturmatapauksissa osallistumismaksua ei palauteta, mutta maksun kattamiseksi on mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti partiovakuutuksesta (https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/). 

Ylivoimainen este / leirin peruuntuminen

Tampereen Partiolaiset ry (TP) ei vastaa muutoksesta tai vahingosta, joka johtuu TP:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota TP:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ilmoittautumishetkellä ja jonka seurauksia TP ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää, kuten esimerkiksi sota, kapina, globaali pandemia, suorituksen estävä viranomaisen toimenpide tai suositus, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa. Näihin tilanteisiin lukeutuvat myös erityisesti tapahtuman kohdealueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuneen luonnonilmiön, kuten metsäpalon tai hirmumyrskyn aiheuttamat vahingot, jotka estävät tapahtuman järjestämisen.

Tällaisessa tilanteessa TP:llä on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tai keskeyttää tapahtuma tai muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa.

Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä ilmoittautumis-, osallistumis-ja peruutusehdoista ota yhteyttä nuotta@partio.fi

Jos sinulle ilmenee jotain kysyttävää leiristä, ota ensisijaisesti yhteyttä lippukuntasi Nuotta 24- yhteyshenkilöön!