Kevätkokous

Tampereen Partiolaiset ry:n kevätkokous pidetään torstaina 25.3. kello
17.30 alkaen. Kevätkokous järjestetään digitaalisesti etäkokouksena covid-19 pandemian
leviämisen rajoittamiseksi. Digitaalisen jäsenkokouksen järjestäminen perustuu
lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,
yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19 epidemian leviämisen
rajoittamiseksi, joka on voimassa 3.10.2020-30.6.2021.

Kevätkokous järjestetään Partiotoimistolla Tampereella, josta muodostetaan
etäyhteys kokousosallistujille. Kaikki varsinaiset kokousedustajat osallistuvat
kevätkokoukseen etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään seuraavia asioita:

  • Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään tilintarkastajien
    lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä.
  • Päätetään ali-/ylijäämän käytöstä.
  • Päätetään yhdistyksen jäsenmaksusta.

Jokaisella jäsenellä (rekisteröidyllä lippukunnalla) on kokouksessa yksi ääni
jokaista alkavaa 50 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden.
Edustajikseen jäsenet (rekisteröidyt lippukunnat) valitsevat äänimääräänsä
vastaavan määrän edustajia ja saman määrän varaedustajia. Edustaja ei voi
valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Jokaisella kokousedustajalla voi olla vain yksi
ääni käytettävissään.

Kukin lippukunta toimittaa sähköisen vismasign-valtakirjan, josta ilmenee
kaikki lippukunnan äänimäärän mukaiset kokousedustajat ja heidän
yhteystietonsa. Linkki sähköiseen valtakirjaan löytyy tästä.

Valtakirja tulee täyttää viimeistään perjantaina 19.3.2021 klo 15.00 mennessä,
jotta etäosallistuminen ja tarvittavat kokousjärjestelyt voidaan suunnitella
mahdollisimman hyvin etukäteen. Tämän jälkeen valtakirjoja ei enää voi jättää.
Etäkokouksen menettelytavat ja linkki kokoukseen toimitetaan kokousedustajille
sähköpostilla viimeistään keskiviikkona 24.3.

Kokouskutsu kevätkokoukseen 2021

Kevätkokouksen esityslista 2021

Kevätkokouksen 2021 äänimäärät

Esitys toimintakertomuksesta 2020