Kuva: Jesse Heiskanen

Tampereen Partiolaiset täyttää vuonna 2024 70 vuotta ja sen kunniaksi järjestetään TP:n oma kaikkien lippukuntien yhteinen kesäleiri! Edellisestä vastaavasta leiristä, Nuotta94:stä, on aikaa jo kohta kolmekymmentä vuotta, joten nyt meillä on upea mahdollisuus päästä tekemään ja toteuttamaan jotain varsin harvinaislaatuista!

Kesäleiri 2024 Staabin haku on auki!

Kiinnostuitko? Lisätietoa saat matalalla kynnyksellä kysymällä leirinjohtajilta. Pesteihin hakeminen onnistuu ottamalla yhteyttä leirinjohtajiin! Paikat täytetään sopivan tekijän löytyessä.

Näiden lisäksi lisää päällikkötason pestejä tulee hakuun kevään 2023 aikana.

Terveisin leirinjohtajat Rasmus ja Waltter

Rasmus Lindberg, p. 045 279 5795, rasmus.lindberg@partio.fi

Waltter Toiva, p. 044 271 7771, waltter.toiva@partio.fi

Avoinna olevat pestit

Ohjelmajohtaja

Leirin ohjelma on yksi tärkeimmistä asioista hyvien leirimuistojen kannalta. Ohjelmajohtaja vastaa leirin kaikkien ikäkausien ohjelmakokonaisuudesta ja ohjelman kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumisesta. Ohjelmajohtaja kokoaa itselleen tiimin, joka suunnittelee leirin ohjelman. Ohjelmajohtajan alaisuudessa toimii esimerkiksi ohjelmalaaksojen sekä yhteisohjelman päälliköt.

Osallistujajohtaja

Osallistujajohtaja vastaa leiriläisten toimivasta leirikokemuksesta, esimerkiksi leirin päivittäisten aikataulujen avulla. Osallistujajohtajan tiimissä toimivat esimerkiksi alaleiripäälliköt ja leiritoimisto.

Markkinointi ja viestintäjohtaja

Markkinointi ja viestintäjohtaja suunnittelee ja toteuttaa leirin markkinointia sekä viestintää. Tähän lukeutuu esimerkiksi leirin verkkosivut, sosiaalinen media, sekä viestintä lippukuntiin. Markkinointijohtaja kokoaa itselleen tiimin, jonka kesken jakaa viestinnän ja markkinoinnin vastuualueet.

Resurssijohtaja

Resurssijohtajan pestiin kuuluu muiden tahojen kanssa yhteistyön luominen. Hänen tiiminsä hoitaa erilaisia kumppanuus asioita esimerkiksi erilaisten sponsoreiden hankkimisen.

Tiimin vastuulla on myös raha liikenteen hoitaminen. Eli budjetin laatiminen ja sen toteutumisen seuraaminen. Hankinta kuuluu myös resurssijohtajan tiimin vastuulle.

Huoltojohtaja

Huoltojohtajan pestiin kuuluu erilaisten huoltotoimenpiteiden ylläpito ja valmistelu. Huoltotoimenpiteistä yksi tärkeimmistä on muonituksen toteuttaminen. Tämän lisäksi tiimin vastuulla on toteuttaa leirin logistiikka.

Tekniikkajohtaja

Tekniikkajohtajan pestiin kuuluu paljon infraa sekä rakentelua. Tekniikka johtajan tiimin vastuulla on valmistella ja rakentaa leirille toimiva infra sekä tarpeelliset rakennelmat.

Turvallisuusjohtaja

Turvallisuusjohtajan pestiin kuuluu leirin turvallisuuden järjestäminen. Tiimin vastuulla on hoitaa yhteydenpito viranomaisiin ja täytettävä heidän vaatimuksensa. Tiimi vastaa erilaisista lääkinnällisistä tarpeista sekä yleisen turvallisuuden ylläpidosta riittävin resurssein.