Kevätkokous

Ajankohta24.3.2022 17.30
PaikkaEtäkokous, Teams

Tampereen Partiolaiset ry:n kevätkokous pidetään torstaina 24.3. alkaen kello 17.30. Kevätkokous järjestetään digitaalisesti etäkokouksena covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi. Digitaalisen jäsenkokouksen järjestäminen perustuu lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, joka on voimassa 3.10.2020-30.6.2022.

Kevätkokous järjestetään Partiotoimistolla Tampereella, josta muodostetaan etäyhteys kokousosallistujille. Kaikki varsinaiset kokousedustajat osallistuvat kevätkokoukseen etäyhteydellä.


Kokouksessa käsitellään seuraavia asioita:
– Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä.
– Päätetään ali-/ylijäämän käytöstä.
– Päätetään yhdistyksen jäsenmaksusta.