Alueet

Tampereen lippukunnat on jaettu kolmeen alueeseen: länsi-, sisä- ja itäpiiriin. Lippukuntien sivut avautuvat uusiin välilehtiin.

Valmentajatiimi lippukuntien tukena

Piirin valmentajapestissä toimivat partiolaiset ovat lippukunnan johtajien tukihenkilöitä ja viestinviejiä lippukuntien ja piirijärjestön välillä. Valmentajat toimivat aluetiimissä, joka tukee lippukunnan kolmea avainjohtajaa onnistumaan pestissään. Valmentajilla on itsellään vankka kokemus lippukuntatoiminnasta, joten heiltä saa tukea, apua ja vinkkejä lippukunnan arkeen. Valmentajat auttavat lippukuntia kehittymään kohti yhdessä sovittuja tavoitteita ja heidän suhteensa lippukunnan johtajistoon on luottamuksellinen.

Lippukuntavalmentaja pitää yhteyttä lippukunnanjohtajaan, käy tämän kanssa valmennuskeskusteluja ja on tietoinen vastuullaan olevien lippukuntien arjesta, onnistumisista ja mahdollisista haasteista.

Ohjelmavalmentaja tukee ohjelmajohtajaa partio-ohjelman ja partiokasvatuksen toteuttamisessa lippukunnassa.

Pestausvalmentaja valmentaa pestijohtajaa pitämään huolta lippukunnan johtajien ja aikuisten jaksamisesta, kouluttautumisesta ja sopivan pestin löytymisestä.  

Valmentajatiimien järjestämissä aluetapaamisissa lähekkäin toimivien lippukuntien avainjohtajat tapaavat toisiaan, jakavat vinkkejä ja toimintatapoja sekä voivat suunnitella yhteisiä tapahtumia, kisoja ja leirejä. Aluetapaamisissa vaihdetaan sekä lippukuntien että piirijärjestön kuulumiset ja keskustellaan päivänpolttavista partioasioista. Aluetapaamisia järjestetään vähintään kahdesti vuodessa.

Länsipiiri

  • Lippukuntavalmentajana Antti Jaatinen
  • Ohjelmavalmentajana Tarja Viitanen
  • Pestausvalmentajana Virpi ”Iiri” Väyrynen

Sisäpiiri

  • Lippukuntavalmentajana Antti Kinnunen
  • Ohjelmavalmentajana Juulia Pihlaja
  • Pestausvalmentajana Tuija Salmi

Itäpiiri

Itäpiirin valmentajapestit ovat avoinna. Jos kiinnostuit tai tiedät jonkun pestiin soveltuvan henkilön, ota yhteyttä pestausvalmentajavastaava Niina Raevaaraan (niina.raevaara@partio.fi).