Tampereen Partiolaisten johtokunta esittäytyy

Tampereen Partiolaisten hallitus eli tutummin TP:n johtokunta vastaa TP:n toiminnan suunnittelusta sekä koordinoinnista. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä. Syyskokouksessa 2020 johtokunnassa on avoinna viisi uutta pestiä kaksivuotiskaudelle 2021-2022, mukaan lukien puheenjohtajan pesti.

Syyskokouksessa 2020 erovuorossa ovat:

 • Saku Rautiainen, Niihaman Saukot (puheenjohtaja)
 • Rasmus Lindberg, Tampereen Eräpojat
 • Sini Manninen, Harjusiskot
 • Paavo Lemmetyinen, Tampereen Eräpojat
 • Kalle Kalliomäki, Harjun Veikot

Erovuoroisista Saku Rautiainen ja Paavo Lemmetyinen ovat ilmoittaneet halukkuudestaan jatkokaudelle. Saku on valmis jatkamaan puheenjohtajan pestiä, mutta voi sen mielellään myös luovuttaa uudelle halukkaalle. Puheenjohtajasta päättää syyskokous, mutta johtokunta valitsee itse keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Olisiko nyt siis hyvä tilaisuus juuri sinulle lähteä tutustumaan partiotoimintaan oman lippukunnan ulkopuolelle? Aluejärjestön hallituksessa pystyy toimimaan minkä tahansa pestin ohessa, joten ei kannata pelätä liiallista työkuormaa. Johtokunta jakaa vastuualueet keskenään tasapuolisesti ja usein johtokunnassa pääseekin toteuttamaan itseään kiinnostavia tapahtumia.

Mitä odotamme sinulta?

Johtokunnan jäsenen tulee olla vähintään 15-vuotias, yläikärajaa ei ole. Sinun tulee pystyä sitoutumaan tiettyihin vastuualueisiin. Muut johtokuntalaiset ja toimiston työntekijät ovat tukenasi. Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa voidaan kokoontua pienemmillä projektiryhmillä. Odotamme innokkaita johtokuntalaisia, joilla on uusia ideoita ja ajatuksia siitä, miten TP:n toimintaa lähdetään kehittämään eteenpäin.

Mitä tarjoamme sinulle?

Pääset osallistumaan TP:n tapahtumien järjestämiseen ja niiden kehittämiseen. Myös ideat uusista tapahtumista ovat tervetulleita. Lisäksi johtokunta tarjoaa hyvän mahdollisuuden verkostoitua eri lippukunnista olevien kanssa ja löytää partiosta uusia ulottuvuuksia.

Kiinnostaisiko johtokuntapesti?

Alta pääset lukemaan tarkemmin johtokuntalaisten kokemuksia. Jos kiinnostuit tai sinulle heräsi kysymyksiä, laita viestiä Sakulle (saku.rautiainen@partio.fi). Voit ilmoittautua ehdolle jo ennen syyskokousta, mutta tarvittaessa vaikka paikan päälläkin. Mikäli et itse pääse paikalle, muistathan huolehtia jonkun lippukuntasi edustajan paikalle esittelemään sinut.


Kysymykset

 1. Miksi päädyit johtokuntaan ja kauanko olet ollut siellä?
 2. Mitä olet saanut tehdä johtokunnassa?
 3. Miksi kannustaisit jotakuta lähtemään johtokuntaan?

Saku Rautiainen, puheenjohtaja

 1. Halusin TP:n alla järjestää toimintaa vesillä ja kehittää sitä. Puheenjohtajaksi lähtiessä oli tuo halu kehittää toimintaa laajentunut koko TP:n toimintaa koskemaan. Olen ollut johtokunnassa 3 vuotta.
 2. Taloudesta vastaavana sain yhdessä työntekijän kanssa tehdä TP:n vuotuisen budjetin. Olen myös saanut järjestää toimintaa vesillä. Nykyinen pesti on ollut enempi Johtokunnan toiminnan ohjaamista, mutta toisaalta päässyt kehittämäänkin toimintaa.
 3. Johtokunnassa tutustuu ympäri Tamperetta partiojohtajiin ja luo uusia ystävyyssuhteita. TP:n toiminta tarjoaa toimintaa, jossa kasvaa ja haastaa itseään. Parasta johtokunnan toiminnassa on hyvällä porukalla tehdä toimintaa, esim. ROK kurssi on parhautta porukalla tehdä.

Kuva: Juhani Koskinen

Paavo Lemmetyinen

 1. Päädyin johtokuntaan pari vuotta sitten johtokunnassa olleen
  partioystäväni kautta. Olin jo ennen johtokuntapestiä ollut
  järjestämässä satunnaisissa TP:n tapahtumia ja sitä kautta innostuin
  johtokuntatoiminnasta. Johtokunnan toiminnassa olen tosiaan ollut yhden kauden eli 2 vuotta ja vielä on intoa jatkaa.
 2. Olen ollut monessa tapahtumassa mukana, kuten useassa partion
  markkinointitempauksessa, TP:n kisojen järjestelyissä ynnä muissa.
  Minulta meni juuri viime keväältä monta pestiä sivusuun koronan takia.
 3. Kannustan johtokuntaan nuoria partiolaisia, joilla on kiinnostusta
  vaikuttaa Tampereen alueen partiotoimintaan sekä halua toimia
  aluejärjestössä. TP:n johtokunta on hyvä väylä kohti piirin tai jopa SP:n
  luottispestejä.

Waltter Toiva

 1. Päädyin johtokuntaan, kun olin ollut pari kertaa järjestämässä TP:n Yrjönviestiä ja Harhahetkeä, ja minulle kerrottiin, että jos minua kiinnostaisi olla enemmänkin tällaisissa järjestämishommissa, niin johtokunnassa olisi paikka vapaana. Johtokunnassa olen ollut nyt kolme vuotta.
 2. Olen päässyt tekemään useita TP:n tapahtumia, ja erityisen kiva on ollut toteuttaa kokoontumispurjehduksia. Myös erilaisissa partioharrastuksen markkinointitapahtumissa olen ollut monesti mukana.
 3. Jos on kiinnostusta lähteä tekemään vähän isompia juttuja kuin pelkässä omassa lippukunnassa on tarjolla, niin tähän johtokunta on aivan oivallinen reitti!

Sini Manninen

 1. Päädyin johtokuntaan, koska olin ollut aktiivisesti mukana järjestämässä oman lippukunnan tapahtumia ja minua kiinnosti lähteä kehittämään myös Tampereen Partiolaisten tapahtumia ja toimintaa. Olen ollut johtokunnassa nyt kaksi vuotta.
 2. Johtokunnassa olen päässyt olemaan mukana TP:n tapahtumien järjestämisessä ja erityisesti markkinointitapahtumissa. On ollut mukavaa saada kehittää vanhoja tapahtumia ja keksiä uusia. Lisäksi olen hoitanut somea ja muita viestintäjuttuja. Johtokunta on tarjonnut hyvän mahdollisuuden verkostoitua ja tutustua partiolaisiin ympäri Tamperetta.
 3. Kannustaisin sinua lähtemään johtokuntaan, jos olet utelias ja sinulla on ideoita kehittää tamperelaista partiotoimintaa! Johtokuntaan kannattaa lähteä, vaikka ei olisi vielä tehnyt kauheasti muuta kuin toimintaa omassa lippukunnassa, sillä se on helppo reitti tutustua vähän laajemman tason toimintaan.

Anna-Maija Aasla

 1. Olen ollut johtokunnassa 3 vuotta. Lähdin johtokuntaan, koska kaipasin uusia tuulia partiotoimintaan oman lippukunnan ulkopuolella
 2. Olen muun muassa johtanut ROK-kurssin, järjestänyt Harhahetkeä ja ottanut TP:n uudet nettisivut käyttöön sekä ylläpitänyt niitä. Ja tietenkin nauranut paljon!
 3. Johtokunnassa toimiminen on mahtava paikka kokeilla siipiään lippukunnan ulkopuolella, tavata partiolaisia muista lippukunnista ja oppia heiltä. Pestinä se on sopivan kokoinen (lue: aikaa jää muullekin) ja sisältää sekä mahdollisuuksia vaikuttaa että monipuolisesti erilaisia pikku projekteja.